Chrámový sbor Český Krumlov

Zkoušky chrámového sboru probíhají každé pondělí od 18.00 na faře v Českém Krumlově. Během prázdnin sborové zkoušky nejsou!

Dnešní chrámový sbor je sestaven z asi 30 zpěváků a jeho hlavním posláním je především oslava Boha při bohoslužbách.

Chrámový sbor Český Krumlov

Historie

Chrámový sbor má v Českém Krumlově dlouhodobou tradici a vyvinul se z gregoriánské scholy a literátského bratrstva které bylo aktivní na kůru až do 17. století. Choralisty při kostele sv. Víta vedl kantor nebo školní mistr. Denně zpívali při ranní mši a odpoledne při nešporách, dále pak při pohřbech a zádušních mších. Hlavní součástí jejich repertoáru byl latinský chorál, zpívali však také dobovou polyfonii, na konci 16. století dokonce každý den. Literátské bratrstvo bylo sdružení vzdělanějších měšťanů, kteří se scházeli ke společnému bohoslužebnému zpěvu při nedělních a svátečních ranních mších a při adventních rorátech. Většina dochovaných památek české hudby od konce 15. do začátku 17. století je spjata právě s činností literátských bratrstev.