Gregoriánský chorál

Gregoriánský chorál měl v Českém Krumlově dlouhodobou tradici. Choralisty při kostele sv. Víta vedl kantor nebo školní mistr. Denně zpívali při ranní mši a odpoledne při nešporách, dále pak při pohřbech a zádušních mších. Hlavní součástí jejich repertoáru byl latinský chorál, zpívali však také dobovou polyfonii, na konci 16. století dokonce každý den.

V Českém Krumlově máme od roku 2002 gregoriánskou scholu asi 10 mužů, kteří se na tuto tradici snaží navázat. Schola se schází každý pátek na zkouškách vždy od 19.30 v Černici. Jejím hlavním posláním je doprovod latinské mše svaté nejen v Českém Krumlově, ale i v okolních farnostech. Schola také aktivně pomáhá v českokrumlovském chrámovém sboru.

Gregoriánský chorál