Sbor sv. Anny

Sbor sv. Anny byl založen v roce 2002 jako chrámový sbor působící ve farnosti Věžovatá Pláně, pod vedením sbormistra Jiřího Balka. Sbor byl složen z dvaceti mladých lidí ve věku od 15 do 25 let, kteří pocházeli z různých vesniček českokrumlovského okresu. Díky tomu vznikla myšlenka – hudebně oprovázet slavnostní liturgii v malých farnostech v okolí Českého Krumlova, právě tam, odkud jednotliví zpěváci pocházeli.

Repertoár sboru byl zaměřen především na liturgickou hudbu z období baroka a renesance. Brzy však při tomto sboru vznikla Gregoriánská schola sv. Anny, rozšiřující dosavadní repertoár o sakrální hudbu středověku.

Během následujících let se sbor vypracoval do mladého a energického tělesa působícího také daleko za hranice Jihočeského kraje. Pravidelně se účastní slavnostních mší a koncertů duchovní hudby.

V současné době čítá sbor asi 35 mladých zpěváků. Setkává se na pravidelných zkouškách na faře v malebné obci Černice nedaleko Českého Krumlova, pod vedením manželů Balkových. Sbor účinkuje s profesionálními sólisty a hudebními soubory. Společně se Sdružením pro liturgickou hudbu Černice pořádá pravidelné semináře zaměřené na jednotlivé obory liturgické hudby. Původní myšlenka - znovuoživení hudební tradice na malých kůrech jihočeských kostelíků – dále zůstává jako hlavní náplň Sboru sv. Anny. Děje
se tak nejen skrze již zmiňované hudební působení, ale i skrze snahu o záchranu pokladů duchovní hudby, která se skrývá v archivech a notových přepisech jednotlivých kantorů jihočeského venkova z přelomu 18. a 19. století. Vybrané, již zcela zapomenuté skladby se spartují a znovu nacvičí s orchestrem. Každoročně se tak v Černici koná koncert duchovní hudby, na němž je uvedena minimálně jedna z těchto skladeb.

Sbor sv. Anny