Zpívané nešpory Černice

místo: kostel sv. Marie Magdalské, Černice

čas: každý pátek, 18,00 hod. KROMĚ PRÁZDNIN A STÁTNÍCH SVÁTKŮ

oficium: Denní modlitba církve

zpívá se: vše

nápěvy: hymnus z červeného hymnáře, nebo z hymnáře latinského, nebo ve sborové úpravě; žalmy na chorální nápěvy, antifony vlastní; Magnificat chorální (latinsky) nebo ve strofické úpravě - kancionál č. 813.